rwać


rwać
Nawiązywać z kimś bliższą znajomość, zwłaszcza w seksualnych; flirtować; zalecać się; umizgać się
Eng. To become or attempt to become acquainted with someone for romantic or sexual purposes

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • rwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIb, rwę, rwie, rwij, rwany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dzielić coś na kawałki, rozdzielać gwałtownymi ruchami, przerywać; urywać, rozrywać, szarpać, rozszarpywać : {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rwać — oko (oczy) zob. oko 52. Rwać (sobie) włosy z głowy zob. włosy 1 …   Słownik frazeologiczny

  • rwać — ndk IX, rwę, rwiesz, rwij, rwał, rwany 1. «szarpiąc dzielić coś na kawałki, powodować pękanie, rozpadanie się czegoś na części, przerywać, rozrywać» Koń rwał pęta. Rwać ubranie na strzępy. □ Cicha woda brzegi rwie. 2. «mocno ciągnąć ku sobie;… …   Słownik języka polskiego

  • rwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozlatywać się na kawałki, pękać pod obciążeniem; drzeć się, rozdzierać się, przerywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stare firanki rwą się w praniu. Rwie się sznurek w snopowiązałce.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rwać [drzeć i in.] włosy z głowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} gwałtownie przeżywać, okazywać rozpacz, ból, bezradność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rwać (wyrywać, drzeć, targać) włosy z głowy z bezsilności, z cierpienia. Rwanie włosów z głowy w niczym nie pomoże. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rwać się — Nogi same się rwą do tańca «skoczna muzyka powoduje, że ktoś ma ochotę zatańczyć»: Pod wieczór włączyłam radio (...) a tu muzyka taka, że same nogi rwą się do tańca. S. Łubiński, Ballada. Czyjeś serce, czyjaś dusza rwie się w strzępy, na strzępy… …   Słownik frazeologiczny

  • рвать — рву, народн. ирвать ирву, севск., укр. (i)рвати, (i)рву, блр. iрваць, др. русск. ръвати, ръву, сербск. цслав. ръвати, ръвѫ, болг. ръвам, сербохорв. р̀вати, р̀ве̑м се бороться , р̀вати напрягаться , словен. rvati, rujem вырывать, дергать , чеш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • rozerwać — dk IX, rozerwaćrwę, rozerwaćrwiesz, rozerwaćrwij, rozerwaćrwał, rozerwaćrwany rozrywać ndk I, rozerwaćam, rozerwaćasz, rozerwaćają, rozerwaćaj, rozerwaćał, rozerwaćany 1. «rwąc rozdzielić coś na części, rozedrzeć, naruszyć całość, spoistość… …   Słownik języka polskiego

  • wyrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wyrywaćam, wyrywaća, wyrywaćają, wyrywaćany {{/stl 8}}– wyrwać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, wyrywaćrwę, wyrywaćrwie, wyrywaćrwij, wyrywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Grammaire du polonais — Grammaire polonaise Article principal : Polonais. La gammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Sommaire 1 Morphologie du polonais 1.1 Le nom 1.1.1 Genre et nombre …   Wikipédia en Français